WATERZUIVERING

Ontwerpen, bouw en onderhoud van waterzuiveringsinstallaties.

AFVALVERWERKING

Verwerking van extern afvalwater en waterzuiveringsslib, afdichten van stortplaatsen en recuperatie van klei- en leemgronden.

BEHANDELING BULKGOEDEREN

Opslag, zeven, breken, mengen,... van bulkgoederen op overslagsite langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Mol.

HERNIEUWBARE ENERGIE

Maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.